120 Ботевци в партиотичен проект - „Една армия, една дружина, един град”

„Една армия, една дружина, един град” – това е логото на един от поредните спечелени  проекти, по който започват работа над 120 ученици от VIII до X клас, както и техните преподаватели от СУ”Христо Ботев”. 

На 2 декември, група ученици и преподавателите Лазарина Янчева и Атанас Маринов презентираха дейностите по проекта пред един от водещите партньори - Община Айтос. Кметът Васил Едрев и екипа му бяха впечатлени от интереса на младите хора към работата, която им предстои, и от амбициозните цели, които си поставят.

"Обвързан с Националната програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия” на Министерството на образованието и науката и на Министерството на отбраната, проектът има за цел да  изгради  ценностна система у младежите, в която патриотизмът заема специално място", заяви на срещата Лазарина Янчева - един от ръководителите на проекта.

Стана ясно, че дейностите по проекта са свързани с проучване на историята на 11-та Айтоска дружина, участвала в Сръбско-българската война, с обособяване на кът, посветен на историята на Дружината, както и със славните победи на Българската армия и с тържественото отбелязване на  6-ти май 2022 г. – Деня на храбростта и празник на Българската армия.

   Кметът разговаря с учениците и поздрави преподавателите за желанието, с което застават зад патриотичната идея да възродят паметта за 11-та Айтоска дружина. Той изрази готовността на Общината да подкрепя и попомага дейностите, които ще надграждат и популяризират историята на Айтоската дружина. "Ние ще Ви съдействаме с всичко, с каквото можем, но водещи ще са Вашата инициативност и работа. Очаквам да ни изненадате с интересни подходи и форми, а с изследователската си дейност - да привлечете интереса на децата и младите хора към местната история. Така те ще намерят още една причина да учат повече, да бъдат достойни и честни хора и да останат в родината си.", заяви кметът в разговора с екипа на СУ "Христо Ботев". 

Оформен, след сериозната изследователска дейност на учениците, кътът, който ще бъде подреден в База 2 н училището, ще показва славата на Българската армия. Акцентът ще бъде поставен върху съзваването, историята и участието 11-та Айтоска дружина в Сръбско-българската война. Освен всички материали, събрани по време на изследователската работа на учениците, ще бъдат изложени документи и снимки, свидетелстващи за героизма на Българската армия.

Една от темите на разговора с кмета беше за айтоската светиня - реплика на знамето на 11-та Айтоска дружина, което е изработено по поръчка на Община Айтос преди няколко години, и което сега се съхранява при специални условия. При спазване на определените изисквания, знамето ще бъде изнасяно по тържествени поводи, свързани с проекта, стана ясно на срещата с учениците.

"Специално място в нашия кът в База 2 ще бъде отредено на макетите на военни униформи и на копия на символите на славата - медали, военни паметници, бойни знамена и др., изработени от учениците. Акцент в дейностите по проекта ще бъде стимулирането на творчеството и креативността на учениците чрез активна проучвателна работа, която да превърне традиционното образование в по-интересна и привлекателна форма за обучение и възпитание за младите хора", каза още Янчева.

Историкът Атанас Маринов подчерта другото основно значение на проекта, свързано с постигане на целите, чрез активното взаимодействие между ученици, учители, родители, културни и обществени институции. Готовност за партньорство по проекта вече са заявили Община Айтос, Военен клуб - Айтос, местни медии и културни институции, научи още НП

НП

 

Снимки