Църковното настоятелство с молитвена благодарност към кмета и съветниците

На 11 февруари 2015 година, на редовно заседание на Общински съвет - Айтос, по молба на Църковното настоятелство на храм "Св. вмчк Димитрий Солунски - гр. Айтос, Кметът на Община Айтос Васил Едрев внесе докладна записка за отстъпване на безвъзмездно право на ползване и преустройство на сграда за православен храм в лесопарк "Славеева река" - град Айтос.Общински съвет - Айтос единодушно гласува предложението на кмета на Община Айтос.

Църковното настоятелство на храм "Св. вмчк Димитрий Солунски - гр. Айтос изразява своята молитвена благодарност на Кмета, Общинската администрация и на Общински съвет - Айтос.

На многая и благая лета!

Църковно настоятелство на храм "Св. вмчк Димитрий Солунски - гр. Айтос

Снимки