Честит празник на мюсюлманите от Община Айтос!

Честит празник на мюсюлманите от община Айтос!
Скъпи приятели,
На 10 август, вечерта, започва мюсюлманският празник Курбан Байрам, затова искам да поздравя мюсюлманската общност, и да пожелая здраве, успехи и весел празник на всяко семейство! 
Празникът е свързан с почитане на общочовешките добродетели – на моралните ценности, валидни за всички вероизповедания. Затова съм сигурен, че и тази година Курбан байрам ще е повод за взаимопомощ и подкрепа. И по традиция - ще бъде споделен с близки, съседи, колеги и приятели.
Честит празник! 
И нека да Ви съпътстват добри дни и благополучие!

Васил Едрев

Кмет на Община Айтос

Снимки