Честит юбилей!

До

Редакцията на

в. "ЧЕРНОМОРСКИ ФАР"

Град Бургас

 

Уважаеми господин Николов,

Уважаема госпожо Шатърова,

Скъпи пиятели,

Честит да Ви е 100-годишния юбилей!

  Да издаваш вестник в провинцията, да оцеляваш финансово и в същото време да опазиш името си на най-обективното печатно издание в региона в продължение на цял век - това е изкуство! Вестник, който се е задържал на пазара 100 години, значи е бил нужен, търсен и затова е успял!  

   Неизмерима е ролята на в. "Черноморски фар" за запазването на историята и хронологията на събитията през всичките години на неговото съществуване. Сигурен съм, че и след 100 години, някой ще рови в пожълтелите страници на Вашия вестник, за да търси обективната истина за живота днес и историческите факти. Защото Вашият вестник носи не само духа на Бургас, носи традицията на регионалната преса и на доброто журналистическо слово.

   Не случайно преди няколко години избрахме в. "Черноморски фар" за партньор. Заедно сме, защото вестникът се сипсва професионално, а новините от Община Айтос стигат до повече читатели.

   На журналистите от в. "Черноморски фар" пожелавам все така смело да излагат и да защитават позициите си. Да острят перото си за проблемите и да им се случват повече добри новини!

  Благодаря на в. "Черноморски фар" за доброто партньорство и за коректното отношение!

   На всички, свързали името си с най-стария вестник в региона - здраве и професионални успехи!

 Честит юбилей!

 

11.09.2020 г.

гр. Айтос                                               ВАСИЛ ЕДРЕВ

                                                               КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

 

 

Снимки