ЧИТАЛИЩНА ИЗЛОЖБА ПРЕДСТАВЯ ИСТОРИЯТА НА КАМЕНОДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ В АЙТОС

В навечерието на Димитровден, Народно Читалище "Васил Левски 1869" - Айтос откри документална изложба "95 години Каменоделно училище", в Ритуалната зала на Община Айтос. На изложбата са показани запазени във Фонда на читалището творби на ученици на Каменоделното училище /1925-1931 г./ -  рисунки, скици, работни чертежи и снимки.

Училището е отворено на 21 ноември 1925 г. Записаните ученици в първи курс на първата учебна година са 13. За директор на училището е назначен чехът Рудолф Браун, преподавали са и четирима лектори от непълната гимназия в града.

Втората година в първи курс са записани 9 ученика, а във втори -11 ученика. Персоналът е същият, плюс назначения учител по практика Петър Ив. Тоновски и новият счетоводител Д. Тодоров."Третата година ученици за първи курс не се приеха поради липса на помещение. Във втори и трети курс са записани общо 20 ученици, от които 16 от града и 4 от другаде", пише в документите, оставени от Р. Браун. Директорът съобщава още, че през третата година в училището са назначени скулпторът Ниикола Димитров, математикът Ат.Симеонов и лекторът д-р Дамев.

И още от документа - в края на трети курс учениците полагат изпит, след което обучението продължава с 10-месечна практика. Целта на училището е да подготви специалисти каменоделци, "труда на които да бъде приложен в каменоделството с художествена иззработка, от каквито изделия се чувства нужда, както тука, така и в околията", пише още Рудолф Браун.

В училището са преподавали Никола Парашкевов – скулптор, Крум Алексиев – художник и скулптор, Манол Атанасов – скулптор, Атанас Дончев – математик. Особено впечатление прави броят и трудността на учебните предмети, изучавани в Каменоделното училище: Български език, математика, статика, стереометрия, минералогия, строително изкуство, архитектура и стилознание, конструктивно чертане, счетоводство, рисуване на букви, моделиране, практично счетоводство, дескриптивна геометрия – добре застъпен, перспектива, практика, стенография.

Учениците работят с известния камък айтоски андезит – търсен в каменоделието, мек, лесно обработваем, зелен на цвят. От него са изработвани релефи, барелефи, украшения към сгради, корнизи, балюстради, облицовки, бордюри, стълбища. Някои от най-добрите  курсистите са изпратени да учат скулптура в Чехия. През 1930 год. учениците образуват „Младежка работническа организация“ – подпомогнати от Илия Станев.

През 1931 год. училището е закрито. Последния випуск завършва в Бургас. По-късно в Айтос се образузва Трудово-производителна кооперация, която не просъществувала дълго. Част от по-младите работници намерили работа в София. Работили са по оформлението на известни сгради – Народната банка, Ректората, Съдебната палата и др. От ученици на каменоделното училище е направен паметника на Христо Ботев в градската градина и всички барелефи на фасадите на обществени сгради.

Постоянна изложба от творби на ученици на Каменоделното училище /1925-1931 г./ е експонирана в Художествения салон на къщата „Петър Станев“. Изложбата в Ритуалната зала ще бъде отворена за посетители до 30 октомври.

НП

 

Снимки