Да подкрепим медиците в грижата им за нашето здраве!

Д-р Светла Михова - управител на Медицински център І ЕООД - Айтос категорично е решила, че през новата 2015 година, Центърът трябва да се сдобие с ехокардиограф с цветен доплер, пред вид нарастващия брой на пациентите със сърдечно-съдови заболявания. Проблемът е особено актуален за нашата страна, защото данните сочат, че в България на всеки трима, двама умират от сърдечно-съдови заболявания.

Д-р Михова е отправила молба до Община Айтос за разкриване на дарителска сметка. Идеята е средствата, които постъпват в нея да бъдат използвани за закупуване на медицинска апаратура за Медицинския център. Вече са подготвени и свидетелствата за даренията. Първото от тях новата управителка на МЦ І ЕООД ще връчи на директора на СОУ "Никола Вапцаров" - Айтос Анка Желязкова.

"Децата от СОУ "Никола Вапцаров" ме трогнаха с жеста си към Медицинския център. Те дариха средствата, събрани на благотворителен базар за здравето на айтозлии. Бях много развълнувана, защото децата ни дадоха пример за милосърдие и загриженост за другите. Благодаря им от сърце., заяви пред НП д-р Михова, с надеждата, че и възрастните ще бъдат така отзивчиви и ще подкрепят инициативата на закупуването на апарата.

Д-р Михове вече изпълнява и обещанието си пред кмета Васил Едрев и пред Общинския съвет да попълни състава на Медицинския център с още професионалисти.

След дългата липса на невролог в поликлиниката, вече е осигурен специалист, който ще преглежда айтозлии в кабинет №16 на І етаж, всеки ден от 8.00 до 14.00 часа.

Самата д-р Михова, освен с управленски функции се нагърбва и с професионалното задължение да работи като педиатър в кабинет №21, всеки ден от 13.00 до 17.00 часа.

Така че ще е хубаво, и ние айтозлии да подкрепим и да стимулираме медиците от МЦ І ЕООД - Айтос в стремежа им да подобрят грижата за нашето здраве.

Снимки