Дарители от Германия предоставиха 17 хил.лв на гражданите на Айтос

По проект "Демокрация в действие - Айтос 2015", гражданите ще избират най-доброто проектно предложение с гласуване. Ще бъде теглен жребий - двама измежду гласувалите ще получат награда от по 500 лв. Така че който има идеи в полза на града и неговите жители, може да изтегли Формуляра за кандидатстване от прикачения по-долу файл Образец.doc. Да опише предложението си и да попълни отговорите на останалите въпроси, като преди това организира Инициативен комитет. Не е необходимо ИК да бъде регистриран - той може да включва един, двама, трима или повече членове. По-важно е инициаторите да съберат подписи от минимум 100 подръжници напроектната идея.

Лесно е - действайте! Точно сега е моментът да финансирате идеята си!

Снимки