ДЕБАТЪТ ЗА „АВИЦЕНА“ – ПЕЧАЛБА ИЛИ СОЦИАЛНИ ФУНКЦИИ?!

Съветът прие отчета на управителя Младен Иванов на „второ четене“

Много въпроси към управителя Младен Иванов и отсъствието му в заседателната зала бяха причина на заседанието си на 27 юни, Общинският съвет да отложи приемането на отчета за дейността на общинската фирма „Авицена“ ЕООД през 2023 г. Малко по-късно, Иванов влезе в залата и съветниците решиха повторно да се занимаят с общинската фирма, която е с предмет на дейност търговия на дребно с лекарства и консумативи, и развива дейността си в една аптека в сградата на Община Айтос.

Иванов трябваше да отговаря на много въпроси - за щата и работните заплати, за ниската печалба и увеличаването на материалните запаси, за разходите на дружеството и за причините за ниските обороти. Атаката на Съвета беше с акцент ниската годишна печалба от 3000 лв, която дружеството отчита за втора поредна година. Управителят даде отговор на всички въпроси, след което започна дебат - дали и как да съществува дружеството, печалба ли трябва да носи или да изпълнява социални функции? Стигна се и до кардиналния въпрос – дали не трябва да бъде преразгледана дейността на всички общински фирми, разполагащи с голям материален ресурс. Редно ли е да се поддържа персонал от пет души, щом фирмата няма приходи? Не трябва ли на фона на многото аптеки, „Авицена“ като общинска да предлага нещо различно? Още много въпроси бяха зададени в заседателната зала, а Иванов припомни, че дружество е създадено преди 25 години с общински капитал от 5000 лв. и тези пари са върнати на общината. „Всичко, което има дружеството в момента е създадено в резултат от дейността му. “Авицена“ ЕООД никога не е било в тежест на общината, напротив – в силни години е реализирало доста големи печалби.“, заяви още управителят.

От отчета за 2023 г става ясно, че финансовото състояние на фирмата е стабилно и към края на м.г. няма задължения. В същото време, оказва се 2023 г. е била особено трудна за „Авицена“. Причините – растящата конкуренция с откриването на нови аптеки. Преди 30 г. аптеките в Айтос са били две, днес са 15, повечето от тях – на вериги. В резултат – „Авицена“ отчита намаляване на нормата на печалба с цел поддържане на конкурентни цени. Пренасищането и на съседни общини с нови аптеки също повлияло отрицателно бизнеса. Вече го няма напливът на клиенти от Руен – обслужват се в аптеки на своя територия. А Айтос губи досегашните си позиции на лидер в продажбата на лекарства и консумативи. Новите мерки за отпускане на лекарства по здравна каса и на свободна продажба са според управителят другият съществен фактор за намаляване на оборота на фирмата. А задължителните електронни рецепти усложняват процеса и ограничават закупуването на антибиотици и лекарства за диабетици.

По-малко са разходите за суровини и материали на фирмата  – 29 000 лв през м.г., сравнено с 2022 г. – 35 000 лв. В същото време растат разходите за персонала – 169 000 лв, сравнено с предходната 2022 г. – 157 000 лв. Намалели са приходите от оперативна дейност – 1337 хил. лв, при приходи през 2022 г. в размер на 1599 хил. лв. Добрата новина е, че материалните запаси на „Авицена“ ЕООД са се увеличили от 91 000 лв на 145 000 лв за 2023 г., което гарантира стабилността и сигурноста на фирмата през 2024 г.

Съветът прие отчета на Младен Иванов, а съветниците се обединиха около идеята „Авицена“ да засили социалните си функции с конкретни предложения, които управителят да представи на едно от следващите заседания.

Снимки