Декларации по чл.12, т.1 от ЗПУКИ, общинските съветници
Красимир Енчев - Председател на ОбС Айтос Андрей Андреев, общински съветник.pdf Дамян Денев, общински съветник.pdf Димо Парушев, общински съветник.pdf Ереджеб Ахмед, общински съветник.pdf Желязко Бъчваров, общински съветник.pdf Женя Пеева, общински съветник.pdf Лидия Хараламбова, общински съветник.pdf Милен Минчев, общински съветник.pdf Николай Николов, общински съветник.pdf Панайот Которов, общински съветник.pdf Пенчо Желев, общински съветник.pdf Петър Хараламбов, общински съветник.pdf Петър Янев, общински съветник.pdf Радослава Стефанова, общински съветник.pdf Рашид Куру, общински съветник Ружди Ахмед, общински съветник.pdf Ружди Хасан, общински съветник.pdf Ружди Хюсеин, общински съветник.pdf Салих Метраш, общински съветник.pdf Светлана Попова, общински съветник.pdf Стоян Колев, общински съветник.pdf Стоян Стоянов, общински съветник.pdf Турхан Фаик, общински съветник.pdf Фикри Ахмед, общински съветник.pdf Христо Ангелов, общински съветник.pdf Шабан Сюлейман, общински съветник.pdf Юзджан Юмер, общински съветник.pdf Якуб Якуб, общински съветник.pdf