Дирекция Териториално и селищно устройство и регионално развитие

За контакти:

гр. Айтос 8500
ул. Цар Освободител 3

телефони:
директор: 0558 / 3444
главен архитект: 0558 / 22673
централа: 0558 / 23450
факс: 0558 / 22133