Днес - първа копка за изграждане на модулно пречиствателно съоръжение в с. Пирне, община Айтос

Днес, на 3 февруари 2015 година, Областният управител Вълчо Чолаков и кметът на Община Айтос Васил Едрев ще направят първа копка на модулно пречиствателно съоръжение за отпадъчни води в село Пирне, община Айтос. Финансирането е  от Държавен фонд "Земеделие" на стойност 300 хил.л по проект на Община Айтос, която дофинансира изграждане на съоръжението.

Проектът за изграждане на пречиствателната станция е продължение на проект на Община Айтос за изграждане на канализация в с. Пирне по Програма за развитие на селските райони на стойност 2 433 362,40 лв. Канализацията беше изградена през 2014 година, включително с домовите отклонения, но може да бъде въведена в експлоатация едва след изграждането на пречиствателното съоръжение.

На първата копка в с. Пирне ще присъства и представител на фирмата изпълнител "Хидрострой" - Варна.

 

Снимки