ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА!

ОБЩИНА АЙТОС ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА!

Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите, че на 26.11, 27.11 и 28.11.2020г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ Единство – Айтос ще извърши третиране с наземна техника, както следва: 490 дка пшеница в м. „Чеменлията”, 750 дка пшеница в м. „Меселим дере“, 1070 дка пшеница в м. „Карнобатски път“, 540 дка пшеница в м. „Мангалята“, 640 дка пшеница в м. „Алтън тарла“, 400 дка ечемик в м. „Керемид колиба“, 350дка ечемик в м. „Могилата“, 350 дка ечемик в м. „Чеменлията“, 650дка ечемик в м. „Кара меше“, 700дка рапица в м. „Чеменлията“, 1450дка рапица в м. „Кара меше“ и 680дка рапица в м. „Карнобатски път“, находящи се в землището на  гр. Айтос с препаратите „Корида 75 ВГД“, „Сумицидин 5 ЕК и „Лонтрел 72 СГ“.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.

 

Снимки