До заинтересованите лица и общественост - обявява инициатива на "ДЖИП САФАРИ" АД, с. Ябълчево, община Руен.