До заинтересованите лица и общественост - обявява инициатива на "ЕМИМАР БГ" ЕООД, с. Тополица.