До заинтересованите лица и общественост - Окончателен вариант на проект "Програма за качеството на атмосферния въздух на община Айтос 2021-2028 г."