До заинтересованото население

Община Айтос, чрез представителят си Иван Биделев, съобщават за и. п. Вътрешно преустройство на двуетажна админ. сграда с кафе-аперитив на партера, представляваща сграда №9 от Общински комплекс “Алея на занаятите” по АОС в Посетителски център” находяща се в ПИ 000783, мест. «Лесопарк», земл. на гр. Айтос, община Айтос. Становища могат да се изпращат в общ. Айтос и РИОСВ гр. Бургас.

Снимки