Доклад за изпълнение на препоръките, на разработени и приети нормативни промени по отпимизиране на структурата-02.12.2013г.