Докладна записка от Общински съветници на ПП ГЕРБ - Приемане на изменение на Наредба №4/2006 г. "За обществения ред при използване на превозни средства на територията на община Айтос "