Документация за концесия на язовир Мъгленски път

До участие в процедурата ще се допускат само кандидати, закупили документация