Документация за концесия на язовир Меселим 1

До участие в процедурата ще се допускат само кандидати, закупили документация