Документация за концесия на язовир Меселим 2

До участие в процедурата ще се допускат само кандидати, закупили документация