Документация за концесия на язовир Между реките

До участие в процедурата ще се допускат само кандидати, закупили документация