Документация за концесия на язовир Помпена станция

До участие в процедурата ще се допускат само кандидати, закупили документация