Документация за приватизация на магазин за ел.уреди със застроена площ 159,60м2 в гр.Айтос 11.05.2017 г.