Документация за приватизация на масивна сграда със застроена площ от 27,60м2, която се използва за млекосъбирателен пункт в с.Пирне - 11.05.2017 г.