ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА КОНЦЕСИЯ НА ЯЗОВИР ГЛАВАТА - 23.06.2015 г.

До участие в процедурата ще се допускат само кандидати, закупили документация