ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС НА ЕДИН ЕТАП ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ, ОБЕКТ: КАФЕ „ЕДЕЛВАЙС”, УЛ.”ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 15, ЕТ.2

ВАЖНО!!!

До участие в процедурата ще се допускат само участници представили документ за закупена документация.