Две нови заповеди на Министъра на здравеопазването от 14.05.2020 г.

Заповеди №РД-01-265 и №РД-01-266 от 14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, в прикачените файлове!

Снимки