ДВЕ СЪОБЩЕНИЯ, ВАЖНИ ЗА ПЧЕЛАРИТЕ!

 

ОБЩИНА АЙТОС

Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

На 04, 05 и 06.06.2020г. от 18:00 до 10:00 часа, АГРОДАР БЪЛГАРИЯ ЕООД ще извърши третиране на слънчоглед в масиви както следва:

1.Карапелит Айтос - 150 дка, отстоящи на 5 км от землището на гр.Айтос.

2.Българовски сърт П Айтос - 420дка, отстоящи на 1 км от землището на гр.Айтос.

3.Карамеше Айтос - 450 дка., отстоящи на 5 км от землището на гр.Айтос.

4.Комнята Съдиево – 520 дка и Азмака Съдиево 150 дка, отстоящи на 5 км от землището на гр.Айтос.

Третирането ще се извърши с препаратите: Растежен регулатор Тимак Стартед, листен тор Грийн Актив.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.

   

ОБЩИНА АЙТОС                                          

Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

На 07, 08 и 09.06.2020г. от 18:00 до 10:00 часа, ЗП Валентин Николов Георгиев ще извърши третиране на слънчоглед в масив Карапелит Айтос - 750 дка, отстоящи на 5 км от землища: гр.Айтос, с.Съдиево, с.Малка поляна и с.Краново.

Третирането ще се извърши с препаратите: Растежен регулатор Тимак Стартед, листен тор Грийн Актив.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимки