Джемил Хамид - Кмет на кметство с.Чукарка /ПРЕКРАТЕНИ ПЪЛНОМОЩИЯ С РЕШ.№291/19.05.17 Г. НА ОИК АЙТОС, ВЛЯЗЛО В ЗАКОНОВА СИЛА/