"Еколенд Консулт" ЕООД

Площадка № 1:

  1. С местонахождение: област Бургас, община Айтос, гр. Айтос, ул. «Паркова» № 79, УПИ VI, кв. 77б по плана на гр. Айтос / част от УПИ III, кв. 77Б по плана на гр. Айтос, ул. «Паркова» № 79, находящ се на територията на «Винпром»/, с площ от 1100 кв.м. За площадката е сключен договор за наем между «Кирязов Груп» ЕООД и «Еколенд Консулт» ЕООД от 01.03.2016 год. за срок от 3 години.