105 години периодичен печат в Айтос и 91 години вестник НАРОДЕН ПРИЯТЕЛ

ЛИЧНОСТИ, СЪБИТИЯ, ФАКТИ…

Клуб "Стих, мелодия, театър", Ви канят

на 30 април 2015 г., от 17.00 часа в

Арт залата на Общината

Снимки