Годишен отчет за изпълнение на програмата за енергийна ефективност на Община Айтос за 2023 г.