Годишен отчет на Община Айтос за изпълнението на задълженията по ЗЕВИ - 2023 г.