ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2022Г.