Графикът за получаване на изборните материали за 2- ри тур на президентските избори

ДО

УЧАСТНИЦИТЕ В

СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

За получаването на изборните материали за 2- ри турв предизборния ден – 20  ноември /събота/ 2021 г.

/по същият начин и график като за 1-ви тур/

 Получаването на изборните книжа и материали става от Председателите на СИК в  Общината, след което   се транспортират с полицейска охрана до местата на избирателните секции, където ги изчакват членовете на комисиите.

На място в избирателните секции се  получават    устройствата за машинно гласуване от представители на „Сиела Норма“ /инсталират се/ и се изчаква охраната.

Получаването на материалите ще се осъществи  по следния график:

на   20  ноември 2021 г.  /събота/

10.30 часа

МАЛКА ПОЛЯНА -033; ПИРНЕ – 040;  ЧУКАРКА  - 043; КАРАНОВО  - 034                              

11.00  ЧАСА

АЙТОС: 004; 013; 016; 017;  020; 021; 022; 025; 026;0 29;  030               

12.15 часа

АЙТОС: 003; 010; 011; 012;0 23; 024; 014; 015       и  018; 019             

12.00 часа:

ПЕЩЕРСКО -038; МЪГЛЕН – 036; 049   ЧЕРНА МОГИЛА – 039    

12.30  часа

АЙТОС: 001; 002; 005; 006; 027; 028     и    007; 008;0 09 ; 014 и 015

13.30 часа

ПОЛЯНОВО -042; КАРАГЕОРГИЕВО -041 и 048; ТОПОЛИЦА -046 и 050

ЧЕРНОГРАД – 044                                                                              

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

15  часа

ЛЯСКОВО- 031;   ЗЕТЬОВО – 032;  СЪДИЕВО – 035;   ДРЯНКОВЕЦ – 037;

РАКЛИНОВО- 045;   ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА – 047; БОЛНИЦА - 051

Тръгване за селата на членовете на СИК на 21 НОЕМВРИ  /изборния ден/ 2021 г. от 6.00  часа.

 

 

 

 

 

Снимки