Информация за изпълнен договор: Зимно поддържане 2014 г.