ИСКАМЕ ДА ЖИВЕЕМ НА ЧИСТО? ЗАВИСИ ОТ ВСИЧКИ НАС!
За пореден път информираме местната общност, че нерегламентираното изхвърляне на отпадъци около контейнерите за битови отпадъци, в речните корита, в ниви, горски територии, пътища, дерета е ЗАБРАНЕНО!
Извозването на строителни, едрогабаритни и др. отпадъци, трябва да се извършва само от юридически лица, притежаващи съответните разрешителни за извозване на отпадъци.
Уважаеми граждани, не предавайте отпадъците си на водачи на каруци, камиончета и др., извършващи нелегален превоз на отпадъци!
Отпадъците от стъкло, метал, найлон, пластмаса, хартия и картон задължително се изхвърлят само в предназначените за това цветни съдове за разделно събиране на отпадъци.
Напълно безплатно, всеки от Вас може да предаде старите си електроуреди (телевизори, компютри, бойлери, перални, печки и др.), САМО С ЕДНО ОБАЖДАНЕ на тел. 080014100.
Партньори на Община Айтос :
ЕКОПАК България АД,
ЕЛТЕХРЕСУРС АД
ЕВРО ИМПЕКС ЕООД, ГР. БУРГАС, ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ: 0889815667
Събиране и транспортиране на отпадъци от хартия, картон, пластмаса, едрогабаритни, строителни и др. Фирмата доставя контейнери : 6 - 10 куб.м. Заплащането е според обема на контейнера и отпадъка.
Гражданите, нарушаваши Закона за управление на отпадъците ще бъдат санкциониране!
Лице за контакт в Община Айтос : Катя Иванова – Ст. експерт, тел. 0897992321.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Снимки