Искат преобразуване на целодневната група в полудневна в с. Черноград

На редовното си заседание на 30 юли т.г., Общинският съвет ще дебатира и гласува предложение от директора на Дeтска градина „Радост“ - гр. Айтос, за преобразуване на целодневната група в с. Черноград в полудневна. Групата е с 12 деца и е филиал на айтоската детска градина.

    Мотивите на директорката за преобразуването са, че средната месечна посещаемост от септември м.г. до март т.г.е не повече от 9 деца. През новата учебна година в групата ще постъпят 8 деца, а общият брой на родените и живеещи в с. Черноград, за периода 2014-2019 г.  е само 13 деца.

                След направено проучване от ръководството на детската градина, съвместно с Кмета на селото, и след обхождане на домовете и срещи с родителите на децата, Педагогическият съвет е приел решение за преобразуване на групата. Взето е и решение да се направи  предложение до Общински съвет - Айтос, който да одобри преобразуването. Ако процедурата се проведе, с децата ще работи един учител и половин бройка помощен персонал, пише още в докладната записка на кмета Васил Едрев до Съвета. Градоначалникът се позовава и на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, според която "при недостатъчен брой деца за формиране на група в общинска детска градина, с решение на Общинския съвет, може да се формира само една група в детската градина с минимум 6 деца, когато групата е единствена за населеното място".

               При малкия брой на родените до 2019 г. и пред вид процесите на движение на младите семейства към градовете и чужбина, е почти сигурно, че е невъзможно да бъдат изпълнени условията за функционирането на целодневна група в детската градина в селото през следващите години. Поради невъзможността да бъде осигурен минималният  брой  деца, съгласно изискванията, от Общинския съвет  Айтос се чака съгласие, кметът да проведе процедура по преобразуване на целодневна група в полудневна.

НП

Снимки