Избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Строителен надзор на изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на общински път „BGS 1004 - /I-6/ - Айтос – Карагеоргиево – Тополица – граница община /Айтос - Карнобат/- Кликач - /I-6/” За УЧАСТЪК 1: км 2+700 – начало на регулация с.Карагеоргиево и УЧАСТЪК 2: Край на регулация с. Карагеоргиево – начало на регулация с.Тополица„ - 30.09.2014г.