Избор на управител на медицински център I - публикуван на 25.09.2020