Избори 2021

Електронно заявление за гласуване по настояще адрес, без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/. В електронното заявление избирателят вписва имената си по документ за самоличност, вида и номера на документа за самоличност, датата, мястото и органа на издаването, единния си граждански номер, сравнява постоянния и настоящия си адрес и посочва телефонен номер.СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СИК

 

 

ВАЖНО ЗА СИК  -  II-ри ТУР


14.11 Изборен ден 2021 презентация
Линк онлайн обучение СИК! - виж тук

Съобщение до СИК !
!!   

Симулатор на машинно гласуване - виж тук
Гласуване с машина - виж тук
Гласуване на избиратели, поставени под карантина или изолация (субтитри) - виж тук
Гласуване на избиратели с увреждания (субтитри) - виж тук

 
 
 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СИК ВАЖНО ЗА СИК Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката Заповед за образуване на подвижна избирателна секция за избиратели поставени под карантина Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация До участниците в СИК 14.11 Изборен ден 2021 презентация за обучения Съобщение до секционните избирателни комисии Покана за сформиране на ПСИК за гласоподаватели, поставени под карантина - публикувана на 04.11.2021г. Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Съобщение за избирателните секции, предвидени за гласуване на хора с физически и зрителни увреждания Заповед за определяне местата за поставяне на агитационни материали. Покана за консултации за определне състав на СИК Избирателен списък за провеждането на избори за президент и вицепрезидент на република България и за народни представители на 14 ноември 2021г. Заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 и чл. 114, ал. 3 ИК) Заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 и чл. 114, ал. 3 ИК) Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК) Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 39, ал. 2 – 6 ИК) Заявление за вписване в избирателния списък в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 307, чл. 314, 243 и чл. 251 ИК) ВАЖНИ СРОКОВЕ Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци Обхват на избирателните секции - публикуван на 23.09.2021г. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр.1 ИК) Заповед за образуване на избирателните секции - публикувана на 23.09.2021г. в 10:05ч.