Избори за Народно събрание 2021
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители Покана за определяна съставите на ПСИК за гласуване на избиратели, поставено под задължителна карантина или задължителна изолация Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето Гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или изолация Заповед за агитационни материали Избирателен списък за провеждане на избори за народни представители Важни срокове за изборите за Народно събрание. Приложение № 14-НС - Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 ИК) Приложение № 12-НС - Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 ИК) Приложение № 10-НС - Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2 – 6 ИК) Приложение № 9-НС - Заявление за вписване в избирателния списък (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 ИК) Приложение № 8-НС - Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 ИК) Покана към партиите за консултации за СИК - публикувана на 17.02.2021 г. Заповед за образуване на избирателни секции - публикувана на 09.02.2021 г.