Избраха двама Зам. председатели на Общински съвет - Айтос

Малко повече от час продължи на 29 ноември т.г., второто за новия мандат, заседание на Общинския съвет в Айтос. Съветът беше в пълен състав от 29 общински съветници, а дневният ред - от седем точки, плюс питания към кмета Васил Едрев.

Председателството вече в пълен състав. Без никаква конкуренция и дебати, с 29 от 29 гласа, за зам. председатели на Общински съвет - Айтос бяха изпрани Милена Куртова - Радева от БСП и Бехчет Емурлов от ДПС. Бяха предложени и одобрени ръководствата и съставите на петте постоянни комисии, които ще работят към Общинския съвет през следващите четири години. Вижте, кой ги председателства, и в коя сфера ще се труди всеки от общинските съветници.

ПК „ЗАКОННОСТ  И  ОБЩЕСТВЕН  РЕД” /ЗОР/ 

Председател Стоян  Иванов  Стоянов

Зам.председател Рамадан Бехчет Нуретин

Членове Милен Димитров Минчев, Георги Колев Георгиев, Ружди Алириза Хасан, Георги Петров Янев,Пламен Дойнов Чолаков                                 

ПК „ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА, БЮДЖЕТ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ” /ФИБОП/ 

Председател  Женя  Кирилова Пеева

Зам.председател Руси Събев Русев

Членове Пенчо Николов Желев, Фикри Салим Ахмед, Ивелин Йорданов Йорданов, Бехчет Ремзиев Емурлов, Джихан Иляз Салим.                                 

ПК „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, СТОПАНСКИ  ДЕЙНОСТИ  И  ЕКОЛОГИЯ” /ОСТСУСДЕ/

Председател Юзджан  Фаик  Юмер

Зам.председател Евгений Митков Генчев

Членове Здравко Костов Костов, Димитър Русев Колев, Петър Валентинов Хараламбов, Ремзи Мехмед Ахмед, Ереджеб Аптали Ахмед                                                                     

ПК „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, ТУРИЗЪМ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ” /ОКСТЗСД /

Председател Атанас Маринов Маринов

Зам.председател Ружди Хасан Ахмед

Членове Дечо Димитров Коешинов, Дафина Георгиева Петкова-Георгиева, Бранимира Неделчева Маринова-Николова, Милена Янева Куртова-Радева, Христо Димитров Ангелов                                                                  

ПК „УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ“ /УКИ/

Председател Здравко Костов Костов

Зам.председател Ивелин Йорданов Йорданов

Членове Георги Петров Янев, Пламен Дойнов Чолаков, Рамадан Бехчет Нуретин.

Всички решения на Съвета от 29.11. 2019 г., четете на страница 2 и 3.

НП

Снимки