Извлечение от проекта за График за движение на влаковете през 2021 г

ОБЩИНА АЙТОС

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми граждани,

Публикуваме проекта за График за движение на влаковете през 2021 г. за обществено обсъждане. Целта е клиентите на БДЖ да се запознаят с намеренията на дружеството за разписанието на влаковете през следващата година и да имат достатъчно време да реагират с аргументирани предложения към превозвача и общинската администрация.

За удовлетворяване в максимална степен на потребностите на клиентите на БДЖ, заинтересованите граждани могат да подават становища, мнения и предложения във връзка с публикуваното извлечение от проекта за 2021 г., в ЦУИГ на Община Айтос.

Вижте проекта за график на движение на влаковете през 2021 г. в прикачените файлове

Снимки