С кампания на открито, ДБТ-Айтос помага на търсещи работа и работодатели, засегнати от кризата

Информационна кампания на открито организира на 23  юли т.г. Дирекция "Бюро по труда" - Айтос, като част от Националната информационна кампания на открито в подкрепа на бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка”, която се провежда от 21 до 23 юли т.г. в страната.

От 9.30 до 16.00 часа, експерти от Дирекция „Бюро по труда” посрещаха работодатели и търсещи работа на открито, за да отговорят на техните въпроси за новите антикризисни мерки, които предлага Агенция по заетостта. "Целта е да бъде оказана поодкрепа при наемане на безработни лица чрез осигурянаве на субсидия за заетост. Нашата задача е да предложим бърза и оперативна подкрепа за бизнеса в условията на ограничения, наложени с въведената извънредна обстановка по повод разпространението на COVID-19, каза за НП Директорът на ДБТ Ангел Гугучков.

Служители на дирекцията бяха на разположение на представителите на бизнеса за консултации във връзка с пакета ЗАЕТОСТ х 3 – проект „Заетост за теб”; подкрепата в сферата на транспорта и туризма чрез проект „КРАТКОСРОЧНА ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и стартиралата на 15.07.2020 г. мярка с нов дизайн 60/40.

В шатрата на Дирекция „Бюро по труда”- Айтос, търсещите работа и работодателите, засегнати от кризата, получиха изчерпателна информация за услугите, които предлага бюрото по труда, заедно с различните актуални възможности за финансово подпомагане на дейността им.

Всеки, проявил интерес, можеше да избере подходящата мярка или комбинация от меркки в подкрепа на своя бизнес. "С кампанията на открито, целим работодателите да бъдат максимално улеснени в избора на точната мярка и точният подход за бързо възстановяване. Експертите от бюро по труда имаха готовност да отговарят на въпроси, да консултират и да дават насоки, за да могат възможно най-голям брой представители на бизнеса и търсещи работа граждани, да се възползват от подкрепата на държавата", каза още пред общинското издание Гугучков.

Пълна информация за мерките и за кампанията, можете да намерите в сайта на Агенцията по заетостта www.az.government.bg.

НП

 

Снимки