КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА НЕПОТРЕБНИ ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ ОТ БИТА

На 7 октомври 2020 г.,  Община Айтос организира кампания за събиране на пластмаса от домакинствата - непотребни пластмасови маси, столове, бидони, касетки, съдове и др.

Гражданите могат да се освободят от непотребната пластмаса, като подадат заявка на телефон: 0896463280, в срок до 10.00 часа на 07.10.2020 г. (след 10.00 часа започва извозването).

Лице за контакти: Община Айтос, Дирекция „ТСУРР”, стая №6, Ст.експерт Катя Иванова, тел. 0896463280 

Снимки