КАРТ БЛАНШ И ЗА СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР НА ПСОВ-АЙТОС

Обединение от две фирми АТИ КОНСУЛТ ЕООД и ЛОГИСТИКА 21 ЕООД ще осъществува строителния надзор на пречиствателната станция и довеждащия колектор по проекта на Община Айтос "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в град Айтос", научи НП. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз, държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” и Община Айтос

Кметът на Община Айтос Васил Едрев и Петър Петров, управител на АТИ КОНСУЛТ ЕООД подписаха договора за строителния надзор, според който работата на Обединението започва преди реалното строителство на съоръжението. "След изготвянето на проекта, надзорът изготвя доклад за съотвествие, който е база за издаване на разрешението за строеж на пречиствателната станция. Има избран строител, така че няма пречки да започне истинската работа", каза за НП Петров.

Има подписани договори и с избраните обединения по двете обособени позиции на обществената поръчка на Община Айтос за изграждането на станцията. /Виж на стр.1/ "Предстои през зимните месеци тези сдружения да проектират, да изготвят работните и техническите проекти, след което строителният надзор ще започне работа. Надзорът ще контролира целия строителен процес, материалите, които се влагат и качеството. Той е онази част от веригата, която ще подпомага и ще пази интересите на Общината. Целта на надзора е да въведе обекта в експлоатация", коментира за общинското издание Зам. кметът Мариана Димова, която ръководи и контролира проектните дейности и проектната готовност на Община Айтос

Водеща за сроковете на изпълнение е офертата, с която строителят е спечелил поръчката, надзорът ще следи за спазване на графиците и крайните срокове, каза още за НП Петров.

Снимки