Кметът подписа първия договор за саниране по Националната програма

В началото на седмицата, кметът на Община Айтос Васил Едрев и Красимир Николов - Председател на Управителния съвет на Сдружението на собствениците "Айтос. Гарова 5" подписаха първия за община Айтос, договор по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Айтос.

С подписването на документа, кметът получи правомощия от Сдружението да го представлява, "за упражняване на правата и изпълнение на задълженията му за участие по Националната програма." За подписването на договорите по Програмата, градоначалникът беше упълномощен със специално решение на Общински съвет - Айтос.

Договорът е резултат от положителната оценка, която получи Заявлението за интерес и безвъзмездна помощ, подадено в Общината от Сдружението на собствениците. "Връчихме писмо, с което уведомихме Сдружението, че на този етап е одобрено да продължи работата си по процедурата. Цялата документация, която е представена в Общината, заедно с договора, подписан между Общината и Сдружението, ще бъде входирана в Областна управа - Бургас, където отново ще бъде извършен контрол на документите. Там ще бъде изготвен и тристранният договор между Общината, Областния управител и Българската банка за развитие.", обясни пред НП, Мариана Димова - Зам. кмет на Община Айтос.

Снимки