Кметът и представител на БАЗА обсъждаха бъдещето на зоопарка

Община Айтос е най-новият член на Българската асоциация на зоопарковете и аквариумите /БАЗА/. По този повод на среща с кмета Васил Едрев беше Емилия Тончева - Секретар и говорител на БАЗА. Тончева е юрист, специалист в областта на гражданското и търговското право  със сериозен опит в областта на екологичното право и разработването на  нормативни актове, свързани с опазването биологичното разнообразие. Има магистърска степен по екология - уникално съчетание от правни знания и професионално разбиране на проблемите на екологията. Била е Зам. министър на околната среда и водите. На срещата с кмета присъства и управителят на Зоопарк - Айтос Росица Златева.

Градоначалникът и Тончева обсъдиха възможностите за финансиране на зоопрковете от Асоциацията и изискванията по Директивата за зоологическите градини. Тончева подчерта необходимостта от планирането на колекциите и значимата роля на зоопарковете за опазване на биологичното разнообразие. Една от темите беше свързана с образователната роля, която трябва да имат членовете Асоциацията.

Снимки